พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.พระแท่น

ที่อยู่
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายทนงศักดิ์ โชตินิติวัฒน์
เบอร์โทร
087-0365522
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ