พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หลุมรัง

ที่อยู่
ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายอิทธิพัทร์ รัตนสุวรรณาชัย
เบอร์โทร
081-8589756
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ