พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ดอนตาเพชร

ที่อยู่
ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายอภิรักษ์ คชนา
เบอร์โทร
093-5696516
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ