พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บางพลับ

ที่อยู่
ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายสมเกียรติ อินทร์ดำ
เบอร์โทร
081-3781346
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ