พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บางเจ้าฉ่า

ที่อยู่
ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายไพรัตน์ รุ่งสว่าง
เบอร์โทร
081-8556745
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ