พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หัวไผ่

ที่อยู่
ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายสำราญ จันทร์ขจร
เบอร์โทร
092-3363079
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ