พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ศาลเจ้าโรงทอง

ที่อยู่
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายชูพงษ์ พึ่งเนตร
เบอร์โทร
081-8523611
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ