พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน

ที่อยู่
ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง จ.น่าน
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5
test xls file
new

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5

ผู้ประสานงาน
นางสาวคัญชญากร สองธิตินา
เบอร์โทร
0616639551
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ