พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ลำนารายณ์

ที่อยู่
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
น.ส.ปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น
เบอร์โทร
081-9466172
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ