พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ต้นมะพร้าว

ที่อยู่
ต.ต้นมะพร้าว อ.วังตะโก จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน
ดิมที่ตำบลต้นมะพร้าวมีสภาพเป็นป่า เมื่อเริ่มมีราษฎรมาอาศัยอยู่จะเห็นได้ว่ามีต้นตาลขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก และในหมู่ต้นตาลจำนวนมากขึ้น มีต้นมะพร้าวขึ้นแซมอยู่ จำนวน 3 ต้น ชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องแปลก จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านต้นมะพร้าว" และกลายเป็น "ตำบลต้นมะพร้าว" มาจนทุกวันนี้ ตำบลต้นมะพร้าว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์, หมู่ที่ 2 บ้านหนองกะปิ, หมู่ที่ 3 บ้านต้นมะพร้าว, หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง

จำนวนประชากร
2

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม
เนื้อที่ เนื้อที่ 6.397 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,160 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย ทิศใต้ จดตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันออก จดตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี ทิศตะวันตก จดตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม

ผู้ประสานงาน
นายวงศกร บัวไสว
เบอร์โทร
081-791-7023
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ