พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หนองกระเจ็ด

ที่อยู่
ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายจำรัส เมืองถาวร
เบอร์โทร
089-081-3498
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ