พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ถ้ำรงค์

ที่อยู่
ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายสำฤทธิ์ อบแย้ม
เบอร์โทร
081-758-9436
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ