พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หนองชุมพลเหนือ

ที่อยู่
ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายบุญเลิศ ยอดแก้ว
เบอร์โทร
081-929-3656
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ