พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.หนองจอก

ที่อยู่
ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายจรัญ ไม้จันทร์
เบอร์โทร
089-790-0660
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ