พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.แม่ลานนา

ที่อยู่
ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นายธนากร คำราช
เบอร์โทร
0932170885
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ