พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.พงศ์ประศาสน์

ที่อยู่
ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายประกอบ คงทัพ
เบอร์โทร
086-175-1836
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (รอดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ