พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ห้วยยาง

ที่อยู่
ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายธวัชชัย แดงฉ่ำ
เบอร์โทร
082-055-0505
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ