พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ชัยเกษม

ที่อยู่
ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจงบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว
เบอร์โทร
061-639-1649
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ