พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ศาลาลัย

ที่อยู่
ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายประเสริฐ ไทยอุดมทรัพย์
เบอร์โทร
081-394-8621
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ