พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.ปากแพรก

ที่อยู่
ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล
เบอร์โทร
081-941-5577
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ