พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านม่วง

ที่อยู่
ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายบัญญวัต บุญเจริญ
เบอร์โทร
081-378-1614
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ