พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านในดง

ที่อยู่
ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายถนอง แสงศิลา
เบอร์โทร
095-659-9619
ปัญหาในพื้นที่
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ