พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.วัดแก้ว

ที่อยู่
ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายสมภพ ธรรมกิจวัฒน์
เบอร์โทร
081-8073769
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ