พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ท่านัด

ที่อยู่
ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายสมยศ อุ่นเจริญ
เบอร์โทร
082-2499962
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ