พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.ประสาทสิทธิ์

ที่อยู่
ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายวิทยา กอประเสริฐสุด
เบอร์โทร
087-0079867
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ