พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านหม้อ

ที่อยู่
ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
เบอร์โทร
098-6124441
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ