พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.พระธาตุขิงเเกง

ที่อยู่
ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นายคมสันต์ นามสาร
เบอร์โทร
054421707
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ