พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน เจดีย์ชัย

ที่อยู่
ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
5631

ข้อมูลสุขภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสานงาน
นางสาวศิริพร ยะแสง
เบอร์โทร
0808021156
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ