พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.ทุ่งสะโตก

ที่อยู่
ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ