พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ป่าสัก

ที่อยู่
ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
บริบทชุมชน

บริบท

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นายสิงหา วงศ์ใหญ่
เบอร์โทร
0983567899
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ