พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.ตลาดใหญ่

ที่อยู่
ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
บริบทชุมชน
test
test xls

จำนวนประชากร
0
ประชากรแยกตามหมู่บ้าน

ข้อมูลสุขภาพ

xls

สิ่งแวดล้อม
test
phpc2NvFc

ผู้ประสานงาน
test
เบอร์โทร
055
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ