พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ห้วยด้วน

ที่อยู่
ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาความยากจน (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ