พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ทรงคนอง

ที่อยู่
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริบทชุมชน
เป็นชุมชนน่าอยู่

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ
-
ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม
-
สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. เด็กติดเกมส์ (กำลังดำเนินการ)
  2. คนว่างงาน (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ