พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บ้านไร่

ที่อยู่
ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน (กำลังดำเนินการ)
  2. การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ (กำลังดำเนินการ)
  3. ภาระหนี้สินของครัวเรือน (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ