พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หนองปลาไหล

ที่อยู่
ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาขยะในชุมชนและหมู่บ้า (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาผักตบชวาในลำคลอง (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ