พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.พลับพลาไชย

ที่อยู่
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสุขภาพโรคและการเจ็บป่วย (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหามลภาวะที่เกิดจากมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น (กำลังดำเนินการ)
  3. บ่อแก๊สเสื่อมสภาพ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ