พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บางช้าง

ที่อยู่
ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน
1. นายวิชัย ภารักษา
เบอร์โทร
08 1857 2823
ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาขยะ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ