พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.สระกะเทียม

ที่อยู่
ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสังคม (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาสิ่งแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ