พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ทุ่งบัว

ที่อยู่
ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงเเสน จ.นครปฐม
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. โรคเรื้อรัง (กำลังดำเนินการ)
  2. ยาเสพติด (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ