พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.บางปลา

ที่อยู่
ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน (รอดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ