พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.หนองพลับ

ที่อยู่
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

จำนวนประชากร

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน
นางวรรณพร ชูจันทร์
เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาเรื่องขยะ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (กำลังดำเนินการ)
  2. ราคาผลผลิตตกต่ำ บ้านดอนยี่กรอก หมู่ที่ ๖ ตาบลหนองพลับ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ