พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.เปือ

ที่อยู่
ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
บริบทชุมชนจำนวนประชากร
3339

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน
กชกร พุทธรักษ์
เบอร์โทร
0845342787
ปัญหาในพื้นที่
  1. 5. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค ()

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ