พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.บ้านกรูด

ที่อยู่
ต.บ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน
นางสาวศิตางค์ จันทรพฤกษ์
เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
 1. ปัญหาด้านสังคม ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 2. ปัญหาสุขภาพ ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 3. ปัญหาสังคม ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 4. ปัญหาเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 5. ปัญหาสิ่งเเวดล้อม ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 6. ปัญหาสุขภาพ ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 7. ปัญหาสภาวะเเวดล้อม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร หมู่ 2 และหมู่ 3 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 8. ปัญหาสภาพเเวดล้อม ชุมชนบ้านกลางอ่าวเหนือ ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)
 9. ปัญหาสังคม ชุมชนบ้านกลางอ่าวใต้ เทศบาลตาบลบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนบ้านกลางอ่าวใต้ หมู่ 3 มีพื้นที่อยู่ทะเลบริเวณชายหาดบ้านกรูดทางทิศใต้ (กำลังดำเนินการ)
 10. ปัญหาสิ่งเเวดล้อม (กำลังดำเนินการ)
 11. ปัญหาเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านดอน ทต.บ้านกรูด หมู่ 5 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ