พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ป่าเด็ง

ที่อยู่
ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่่ำ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหายาเสพติด (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาสังคม (กำลังดำเนินการ)
  4. ระบบชลประทานไม่ควบคุมพื้นที่ (กำลังดำเนินการ)
  5. ปัญหาการจัดการสภาวะแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ