พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.หนองหญ้าปล้อง

ที่อยู่
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาหนี้สิน (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาการบุกรุก (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ