พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่

ที่อยู่
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสังคมเรื่องการลักขโมย (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาเศรษฐกิจ (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาการจัดการสภาวะแวดล้อม (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ