พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ท่างาม

ที่อยู่
ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
บริบทชุมชน


จำนวนประชากร


ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม


ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาการบริหารจัดการขยะ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาการเกิดมลพิษทางอากาศ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาหนี้ (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ