พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน ทต.ธรรมศาลา

ที่อยู่
ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ


สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญปัญหาขยะมูลฝอย (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหาชุมชนแออัด (กำลังดำเนินการ)
  4. ปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มสุกร (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ