พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.กระดังงา

ที่อยู่
ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
บริบทชุมชน

บริบทชุมชน

จำนวนประชากร
0
จำนวนประชากร

ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

สภาวะสิ่งเเวดล้อม

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร

ปัญหาในพื้นที่
  1. ปัญหาสุขภาพ (กำลังดำเนินการ)
  2. ปัญหาน้ำเน่าเสีย (กำลังดำเนินการ)
  3. ปัญหายาเสพติด (กำลังดำเนินการ)

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ