พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

พื้นที่ชุมชน อบต.ด่านนาขาม

ที่อยู่
ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
บริบทชุมชน

บริบทพื้นที่

จำนวนประชากร
0

ข้อมูลสุขภาพ

1
2
3
4
5

สิ่งแวดล้อม

1
2
3
4
5
6

ผู้ประสานงาน
นางดลฤดี คำแดง
เบอร์โทร
0838791675
ปัญหาในพื้นที่

การสนับสนุนภาควิชาการ

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ